ارسال برای ژانویه

ژانویه 24, 2010

اين اصل را به خاطر بسپاريد كه با اين اصل زندگي بسي راحت تر است..

به نفع ماست توي كشوري يه پادشاهي زندگي ميكرد كه خيلي مغرور ولي عاقل بود يه روز براي پادشاه يه انگشتر به عنوان هديه آوردند ولي رو نگين انگشتر چيزي ننوشته بود و خيلي ساده بود شاه پرسيد اين چرا اين قدر ساده است ؟ و چرا چيزي روي آن نوشته نشده است؟ فردي كه […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|