قدرت گرفته از وردپرس فارسی

→ رفتن به نترس از هجوم حضورم چیزی جز تنهایی با من نیست